přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.116

Položka 115
 
a) Vydání cestovního pasu                         Kč      600

  - občanům mladším 15 let                        Kč      100
 
b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené
  lhůtě do 24 hodin pracovního dne

  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra             Kč     6 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč     4 000
   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč     2 000

  občanům mladším 15 let

  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                                Kč     2 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč     1 500
   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      500
 
c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra             Kč     3 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč     2 000
   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč     1 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
   a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
   působností                              Kč     3 000

  občanům mladším 15 let

  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra             Kč     1 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč      500
   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      500

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a
   převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností   Kč     1 000
 
d) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo
  cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy     Kč      200

e) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování
  státních hranic                            Kč      100

f) Prodloužení platnosti cestovního průkazu                Kč      50
                                     za každou změnu

g) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
  působností, který občan uvedl v žádosti                Kč      100

h) Vydání cizineckého pasu                        Kč      600 

  - cizincům mladším 15 let                       Kč      100 
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.
Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Poznámka
Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.