přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.112

Položka 112
 
a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání 
  rádiových kmitočtů

  - pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního
   vysílání (rozhlasová služba)                     Kč     7 000,- 

  - pro pevnou službu                          Kč     5 000,- 
 
  - pro amatérskou radiokomunikační službu               Kč      500,- 

  - pro ostatní radiokomunikační služby                 Kč     3 000,-

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním
  oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

  - pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání
   (rozhlasová služba)                         Kč      500,- 

  - pro pevnou službu                          Kč      500,- 

  - pro amatérskou radiokomunikační službu                Kč      200,- 

  - pro ostatní radiokomunikační služby                 Kč      500,-

 
c) Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu
  rádiových kmitočtů                           Kč     1 000

d) Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových kmitočtů         Kč    10 000
 
e) Podání žádosti o zahájení řízení ve věci předběžné ohlášky,
  koordinace nebo notifikace anebo zápisu družicové sítě nebo
  soustavy do Základního mezinárodního rejstříku rádiových
  kmitočtů u Radiokomunikačního úřadu podle § 26a odst. 2 zákona
  o elektronických komunikacích pro družicovou amatérskou službu     Kč    10 000
 
f) Podání žádosti o zahájení řízení ve věci předběžné ohlášky,
  koordinace nebo notifikace anebo zápisu družicové sítě nebo
  soustavy do Základního mezinárodního rejstříku rádiových kmitočtů
  u Radiokomunikačního úřadu podle § 26a odst. 2 zákona
  o elektronických komunikacích pro ostatní družicové služby       Kč    50 000
 
Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).