přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.111

Položka 110
 
a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění
  povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace 
  podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi
  osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné
  a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé           Kč      200,-

b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění
  povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími 
  komunikační činnosti                          Kč     10 000,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti         4 % z této částky, 
  k peněžitému plnění                             nejméně      
                                     Kč      200,-  

d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle 
  § 129 zákona o elektronických komunikacích               Kč      100,-
 
 
e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy
  mezi poskytovatelem služby šíření rozhlasového a televizního
  vysílání a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání     Kč     10 000 

f) Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního 
  koncového zařízení do provozu                     Kč      1 000
 
g) Podání návrhu na rozhodnutí sporu podle § 104 odst. 16 
  zákona o elektronických komunikacích                  Kč      1 000
 
Poznámka
Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.