přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.109

Položka 108
 
1. Podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti
  podle § 26 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, 
 včetně vydání průkazu odborné způsobilosti               Kč      600
 
2. Podání žádosti o uznání odborn způsobilosti podleé
  zvláštního právního předpisu 82), včetně vydání 
  průkazu odborné způsobilosti                      Kč      400
 
3. Vydání průkazu odborné způsobilosti po uplynutí doby jeho
  platnosti podle § 26 odst. 7 zákona o elektronických
  komunikacích                              Kč      400
 
4. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné
  způsobilosti                              Kč      200
 
83) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.