přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.108

Položka 107
 
1. Vydání rozhodnutí o schválení typu 
  obalových souborů

a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren    Kč    100 000

b) typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných 
  jaderných zařízení                           Kč    100 000

c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné 
  elektrárny                               Kč    50 000

d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumná
  jaderná zařízení                            Kč    10 000

e) typů určených pro ostatní radioaktivní nebo štěpné látky        Kč     5 000

f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného 
  v písmenech a) až e)                          Kč     1 000

2. Vydání dokladu zvláštní odborné způsobilosti podle
  atomového zákona                            Kč      500

3. Vydání rozhodnutí o schválení typu

a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření              Kč     5 000

b) ostatních zdrojů ionizujícího záření                  Kč     1 000

4. Vydání osobního radiačního průkazu                   Kč      50