přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.106

Položka 106
 
1. Přijetí žádosti o povolení65)

a) k umístění jaderného zařízení                     Kč     5 000

b) k výstavbě jaderného zařízení                     Kč     5 000

c) k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 
  s jaderným reaktorem                          Kč     3 000
 
d) k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení 
  s jaderným reaktorem                          Kč     3 000
 
e) k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru     Kč     3 000
 
f) k provozu jaderného zařízení                      Kč     5 000

g) k provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou
  bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení            Kč     3 000
 
h) k nakládání s jaderným materiálem                   Kč     1 000

i) k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo k průvozu 
  jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti        Kč     1 000
 
j) k výstavbě pracoviště IV. kategorie; kromě pracoviště
  s jaderným zařízením                          Kč     5 000
 
k) k provozu pracoviště III. kategorie                  Kč     3 000

l) k provozu pracoviště IV. kategorie                   Kč     5 000

m) k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště              Kč     1 000
 
n) k nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, 
  třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce 
  radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako 
  s otevřeným radionuklidovým zdrojem                  Kč     1 000
 
o) k uzavření úložiště radioaktivního odpadu               Kč     1 000
 
p) k úplnému vyřazení                           Kč     1 000

q) ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu vzniklého při 
  zpracování materiálu vyvezeného z České republiky nebo 
  jeho zpětnému transferu z členského státu Euratomu           Kč     1 000
 
r) k dovozu radioaktivního odpadu do České republiky nebo 
  jeho transferu z členského státu Euratomu pro účely 
  jeho zpracování nebo opětovného využití                Kč     1 000

2. Přijetí žádosti o povolení65)

a) k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení      Kč     1 000
 
b) k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště 
  III. kategorie a pracoviště IV. kategorie               Kč     1 000
 
c) k nakládání se zdrojem ionizujícího záření               Kč     1 000
 
d) k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky               Kč     1 000
 
e) k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany       Kč     1 000
 
f) k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku
  při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu 
  takového spotřebního výrobku                      Kč     1 000
 
g) k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu 
  provozovateli pracoviště IV. kategorie                 Kč     1 000
 
h) k dodávání stavebního materiálu na trh                 Kč     1 000

i) k odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků 
  vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska 
  jaderné bezpečnosti a radiační ochrany                 Kč     1 000

j) k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu 
  osoby, jejíž registrace byla provedena podle atomového zákona     Kč     1 000

3. Přijetí žádosti o registraci                      Kč      500
 
Osvobození
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.
 
65) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.