přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.105

Položka 105
 
Udělení
 
a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství
  zboží dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských 
  služeb s takovým zbožím souvisejících64)                Kč      500
b) mezinárodního dovozního certifikátu                  Kč      500
 
64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.