přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.104

Položka 104
 
a) Vydání povolení63) provádět zahraniční obchod
  s vojenským materiálem                         Kč    20 000

b) Udělení licence63) pro vývoz vojenského
  materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem
  bez přímého průvozu územím České republiky               Kč     1 000

c) Udělení licence63) pro dovoz vojenského materiálu           Kč     1 000
 
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.
 
63) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.