přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.102

Položka 102
 
1. Přijetí žádosti o schválení80)

a) návrhu bezpečnostního programu prevence závažných havárií       Kč    40 000

b) aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných havárií     Kč    20 000

c) návrhu bezpečnostní zprávy                       Kč    60 000

d) aktualizace bezpečnostní zprávy                    Kč    30 000

e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy             Kč    15 000
 
2. Přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona
  o prevenci závažných havárií80)                    Kč    25 000
 
61) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
80) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).