přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.100

Položka 100
 
a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami,
  psychotropními látkami nebo přípravky59)                Kč     5 000

b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek,
  psychotropních látek nebo přípravků59)                 Kč     1 000

c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny             Kč      500
 
59) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.