přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.99

Položka 99
 
 1. Přijetí žádosti58)

- o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků      Kč     2 000

- o rozšíření povolení distribuce                     Kč     2 000
2. Přijetí žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny nebo
  výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro
  zvláštní lékařské účely58a)                      Kč     2 000
 
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti uvedené v bodě 2 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.
2. Přijetí žádosti uvedené v bodě 2 této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
 
58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
58a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.