přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.97

Položka 96
 
a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému
  v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)           Kč    30 000

b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při
  podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu
  o integrované prevenci57)                       Kč    10 000

c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné
  změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu
  o integrované prevenci57)                       Kč     5 000
 
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení.
 
57) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.