přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.95

Položka 95
 
1. Podání žádosti nebo návrhu o56) 
 
a) schválení účinné látky pro první typ přípravku            Kč    150 000

b) schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud
  je účinná látka mikroorganismus                    Kč    75 000

c) schválení účinné látky pro další typ přípravku             Kč    75 000

d) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku        Kč    75 000

e) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku        Kč    75 000

f) povolení biocidního přípravku                     Kč    30 000

g) povolení kategorie biocidních přípravků                Kč    60 000

h) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem 
  povolování                               Kč     3 000

i) povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným
  postupem                                Kč     6 000

j) významnou změnu v povolení                       Kč    12 000

k) nevýznamnou změnu v povolení                      Kč     1 800

l) změnu administrativního charakteru                   Kč      300

m) obnovení povolení biocidního přípravku                 Kč    22 500

n) povolení identického biocidního přípravku               Kč     5 000
 
2. Podání oznámení56) 
 
a) k přípravku, který spadá do již povolené kategorie
  biocidních přípravků                          Kč     5 000

b) k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným postupem
  v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním
  státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve
  Švýcarské konfederaci                         Kč     2 000
 
3. Podání žádosti56) o hodnocení dokumentace o povolení
  biocidního přípravku, kdy Česká republika plní úlohu
  hodnotícího příslušného orgánu, jde-li o
 
a) vydání dočasného povolení                       Kč     3 000

b) provedení srovnávacího posouzení                    Kč    15 000

c) stanovení maximálního limitu reziduí                  Kč     7 500
 
4. Přijetí žádosti56) o
 
a) povolení k souběžnému obchodu                     Kč     5 000

b) vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném
  členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci    Kč    40 000
 
5. Přijetí oznámení56) o dodání biocidního přípravku
  na trh na území České republiky v režimu přechodného období      Kč     1 500
 
Poznámka
Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem podle bodu 1 písm. f) této položky v případech, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu.
 
56) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).