přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.94

Položka 94
 
Přijetí žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného 
  rostlinného přípravku nebo substrátu55)                Kč    10 000
 
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo 
  o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní 
  látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)        Kč     2 000
 
c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)       Kč     1 000
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.
 
55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
75) § 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 344/2011 Sb.