přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.93

Položka 92
 
a) Vydání povolení52) k pěstitelskému pálení lihu             Kč     1 000

b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení
  původu a zeměpisných označení
  do rejstříku                  Kč     1 000

c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné způsobilosti
  k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub
  určených pro potravinářské účely                    Kč      500

d) Vydání osvědčení53) pro výrobky, potraviny nebo
  suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně
  čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor       Kč     1 000

e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d)   Kč      500
 
f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností 
  inspekce53)                              Kč     1 000
 
g) účast na senzorických zkouškách53)                   Kč     1 000
 
h)vydání dokladu o senzorické zkoušce53)                 Kč     1 000
 
i)vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin 
 a surovin ionizujícím zářením53)                    Kč     1 000
 
Poznámka
Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.
 
52) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.
53) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.