přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.89

Položka 88
 
Přijetí žádosti

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50)           Kč     1 000

b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu51)   Kč      100

c) o registraci odrůdy51)                         Kč     2 000
 
d) o registraci odrůdy uchovávané, odrůdy vyšlechtěné pro 
  pěstování za zvláštních podmínek a odrůdy s úředně 
  uznaným popisem odrůdy 51)                       Kč      500

e) o prodloužení registrace odrůdy51)                   Kč      500

f) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51)                 Kč     1 000
 
50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
51) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).