přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.86

Položka 86
Přijetí žádosti o

a) povolení k souběžnému obchodu podle přímo
  použitelného předpisu Evropské unie
  upravujícího uvádění přípravků na ochranu
  rostlin na trh49)

  - pro obchodní použití                         Kč     1 000

  - pro vlastní potřebu                         Kč      300

b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek
  pro účely povolení podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči                         Kč      100

c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání
  s přípravky na ochranu rostlin podle zákona
  upravujícího rostlinolékařskou péči                  Kč      200
 
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.
49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.
49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.