přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.84

Položka 84
 
Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) nebo
pomocného prostředku podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči    Kč           100
 
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.