přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.80

Položka 80
 
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení nebo předvývozního osvědčení
  na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené
  pro vývoz podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči       Kč      500

b) Přijetí žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu
  ze třetí země, nebo jeho přemístění z jiného členského
  státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné
  zóny na území České republiky, nebo jeho přemístění v rámci
  České republiky za účelem jeho použití k úřednímu testování,
  vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd
  nebo šlechtění podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči    Kč      500

c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního
  materiálu a jiné manipulace s ním podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči                         Kč      500

d) Přijetí žádosti profesionálního provozovatele o registraci
  podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči            Kč      100
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k jiným než podnikatelským účelům.
 
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb.