přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.78

Položka 77
 
a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46)   Kč      250

b) Vydání prvního rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína,
  jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína
  stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého
  vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního 
  likérového vína,                            Kč      300
                                    za každých i započatých
                                   10 000 litrů v šarži46)

c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína,
  jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína
  stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína
  stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového
  vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno           Kč      500
                                    za každých i započatých
                                    10 000 litrů v šarži46)
 
d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo 
  vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a)
  za každých započatých 10 m
2
Kč 1
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.
2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) mladým zemědělcům46b).
 
46) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.
46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.