přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.75

Položka 74
 
a) Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete
  vyžadujícího zvláštní péči

  1. jedná-li se o zvířata z řádu šelmy (Carnivora) uvedená
   v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu
   zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
   a jejich křížence (dále jen "vybrané druhy šelem")
   a o zvířata z řádu primáti (Primates) z čeledi lidoopi
   (Hominidae) (dále jen "lidoopi")                  Kč    10 000

  2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy            Kč     1 000

b) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí
  o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

  1. jedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy             Kč     5 000

  2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy            Kč      500
 
c) Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění 
  k používání pokusných zvířat                      Kč    15 000
 
d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43)           Kč     1 000

e) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro 
  dlouhotrvající cesty43)                        Kč     1 000

f) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení 
  silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení 
  plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) za každý 
  silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti      Kč     1 000

g) Udělení akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat
  proti týrání                              Kč     2 000
 
43) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.