přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.74

Položka 73
 
a) Registrace soukromého veterinárního technika42)            Kč     1 000

b) Změna registrace soukromého veterinárního technika42)         Kč      100

c) Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné 
  veterinární diagnostické činnosti42)                  Kč     2 000

d) Vydání povolení k provozování asanačního podniku42)          Kč     3 000

e) Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti42))  Kč     1 000

f) Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství42)  Kč      200
 
g) Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství
  použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých
  z farmového chovu použitím střelné zbraně42)              Kč      200
 
h) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý
  pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení                  Kč      100
Poznámky
1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene h) této položky.
 
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.