přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.73

Položka 72
 
a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování,
  shromažďovacího střediska, karanténního střediska,
  inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky
  spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů
  pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího
  se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi42)         Kč      200

b) Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení,
  v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod
  státním veterinárním dozorem42)                    Kč      500

c) Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se
  zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými
  produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)       Kč      100
  
d) Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo
  osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými
  produkty s členskými státy42)                     Kč      500
  
 
e) Registrace osoby, která zprostředkovává uvádění
  živočišných produktů na trh42)                     Kč      100

f) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý
  pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo
  v registraci                              Kč      100
  
g) Registrace cirkusu42)                         Kč      500

h) Změna registrace cirkusu42)                      Kč      100

i) Vydání rejstříku zvířat v cirkusu42)                  Kč      200 

j) Ověření rejstříku zvířat v cirkusu42)                 Kč      100 

k) Vydání rejstříku míst konání cirkusu42)                Kč      200

l) Ověření rejstříku míst konání cirkusu42)                Kč      100

m) Registrace výrobce pasů42)                       Kč      500

n) Registrace distributora pasů42)                    Kč      500

o) Registrace útulku pro zvířata42)                    Kč      100
Poznámky
1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona42).
2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.
3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c), d) nebo e) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této položky.
 
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.