přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.72

Položka 71
 
1. Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42)   Kč      100

2. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů42)    Kč      100
 
3. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení 
  zásilky živočišných produktů určené k vývozu cestou
  jiného členského státu42)                       Kč      100

4. Zajištění totožnosti zásilky živočišných produktů určených
  k vývozu úřední veterinární závěrou                  Kč      50
 
5. Vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně
  v zájmovém chovu                            Kč      100
 
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.