přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.71

Položka 70
 
1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo
  včel42) nebo včelstev

  - za jedno zvíře                            Kč      50

  - za více než jedno zvíře                       Kč      100
 
2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře,
  které je předmětem obchodování42)

  - za jedno zvíře                            Kč      50

  - za více než jedno zvíře                       Kč      100

3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete42)

  - za jedno zvíře                            Kč      50

  - za více než jedno zvíře                       Kč      100
4. Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu
  zvířete v zájmovém chovu                        Kč      50

5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení
  zásilky určené k vývozu cestou jiného členského státu42) 

  - za jedno zvíře                            Kč      50

  - za více než jedno zvíře                       Kč      100

6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených k vývozu úřední
  veterinární závěrou                          Kč      50

7. Schválení ozdravovacího programu v souladu s celostátním
  programem tlumení jedné nebo více nákaz, nemocí
  přenosných ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz
  a nemocí42)                              Kč      100
 
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.