přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.59

Položka 58
 
a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie
  nebo o změně kategorie železniční dráhy                Kč     2 000
 
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy

  - celostátní nebo regionální                      Kč    10 000

  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo
   vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m        Kč     3 000

  - vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší        Kč     1 500

  - lanové                                Kč     1 000

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy              Kč     1 000

d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního
  povolení k provozování dráhy                      Kč      500
 
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze

  - celostátní nebo regionální                      Kč    10 000

  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečce     Kč     3 000

f) Změna licence k provozování drážní dopravy               Kč     1 000

g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence              Kč      500
 
h) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení
  železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí
  nebo o jeho změně                           Kč      500

i) Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení
  dopravce, nejde-li o vydání osvědčení provozovatele dráhy
  nebo osvědčení dopravce z důvodu omezení provozování
  dráhy nebo drážní dopravy                       Kč     5 000

j) Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení
  dopravce v případě změny údaje obsaženého v osvědčení,
  nejde-li o změnu údaje v osvědčení dopravce o druhu,
  rozsahu nebo oblasti provozu                      Kč     1 500

k) Vydání licence strojvedoucího                     Kč      500

l) Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence
  strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího nebo akreditace 
  k provádění školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní 
  nebo regionální a zaměstnanců dopravce provozujícího drážní 
  dopravu na této dráze                         Kč     3 000