přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.57

Položka 57
 
a) Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků 
  letecké techniky k použití v civilním letectví            Kč     2 000
            
b) Vydání rozhodnutí o schválení 
  způsobilosti leteckých pozemních zařízení

  - světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení       Kč     3 000 
 
  - pozemní elektronická zabezpečovací zařízení             Kč     5 000
 
  - pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti 
   letadel                               Kč     5 000
 
  - pozemní zdroje energií pro letadla                  Kč     3 000

  - letecké trenažéry                          Kč    30 000

  - letecké simulátory                          Kč    50 000

  - zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na 
   pohybovaných plochách letišť                     Kč     3 000
 
  - zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla        Kč     3 000
 
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti
  výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví          25 % sazby
                                      poplatku podle
                                      písmene a)
                                     této položky.
 
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.