přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.54

Položka 54
a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
                         Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč
                           A      B      C      D      E
Balóny a vzducholodě                8 000    1 000    4 000     -      -
Kluzáky                      15 000    3 000    5 000    1 000     -
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla     25 000    5 000    8 000    2 000    2 000
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti včetně        40 000    10 000    10 000    5 000    4 000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti            80 000    25 000    35 000    15 000    10 000
f) Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem E
g) Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace
 
                    Sazba v Kč
Balóny a vzducholodě           500
Kluzáky                 1 500
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla          2 500
Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně        5 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti           12 500
Poznámky
1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.
2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.