přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.51

Položka 51
 
a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých 
  činností pro vlastní potřebu                      Kč    10 000

b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota              Kč     4 000

c) Vydání povolení k létání letadla bez pilota výlučně 
  pro rekreační a sportovní létání                    Kč     2 000

d) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění 
  leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu      Kč     1 500

e) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k létání 
  letadla bez pilota                           Kč      400

f) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k létání letadla 
  bez pilota výlučně pro rekreační a sportovní létání          Kč      200

g) Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení     Kč     3 000
Poznámka
V případě konání propagačních parašutistických akcí, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí, vyjma leteckého veřejného vystoupení, se poplatek podle písmene g) nevybírá.
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene g) této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí letadel bez pilota.