přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.50

Položka 50
a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu            Kč    20 000

b) Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu             Kč    10 000

c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti

  - jde-li o občana České republiky nebo občana členského 
  státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský 
  hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace             Kč     1 000

  - jde-li o občana státu, který není členským státem 
  Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský 
  hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace             Kč     3 000
Poznámka
Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.