přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.49

Položka 48
 
a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel 
  anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro
  letadla s maximální vzletovou hmotností
  - vyšší než 10 tun                           Kč     8 000
  - 10 tun a nižší                            Kč     3 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu 
  nebo jeho duplikátu                          Kč     1 000

c) Další vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu 
  z důvodu změny údajů nebo z důvodu jeho zaplnění apod.         Kč      100

d) Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobilosti pilota 
  letounů nebo vrtulníků nebo technika údržby letadel
  nebo kvalifikace IR                          Kč     5 000

e) Ostatní teoretické zkoušky pro vydání průkazu způsobilosti 
  leteckého personálu, včetně zkoušky z angličtiny            Kč     2 000

f) Ověření odborné způsobilosti praktickou zkouškou            Kč      500

g) Vydání dokladu letadla (palubní deník, letadlová 
  kniha apod.)                              Kč      500

h) Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu nebo jeho části        Kč     2 000

i) Přidělení letadlové adresy                       Kč      500

j) Teoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty           Kč      500
 
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35).
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.
 
35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.