přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.45

Položka 45
a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

  - mezinárodní veřejné                         Kč    20 000

  - mezinárodní neveřejné                        Kč    15 000

  - vnitrostátní veřejné                         Kč    10 000

  - vnitrostátní neveřejné                        Kč     5 000

b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu     15 % sazby
                                      poplatků podle
                                    písmene a) této položky

c) Schválení provozní způsobilosti letiště pro letadla s maximální 
  vzletovou hmotností

  - vyšší než 10 tun                           Kč    50 000

  - 10 tun a nižší                            Kč    15 000
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.