přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.43

Položka 42
 
a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li 

  - o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně    Kč    10 000

  - o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m         Kč    15 000

  - o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě")              Kč    100 000

  - o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům       Kč    130 000

b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně
  potvrzení o zápisu                           Kč    50 000

  - cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům        Kč    65 000
  

c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li 

  - o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně    Kč     5 000

  - o rekreační jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m        Kč    10 000