přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.42

Položka 41
 
a) Vydání námořnické knížky                        Kč      500

b) Vydání průkazu způsobilosti

  - člena strážní služby                         Kč     1 500

  - důstojníka                              Kč     2 000

  - kapitána                               Kč     3 000

  - ostatních členů posádky lodě                     Kč     1 000

  - velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty        Kč      500
 
c) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti nebo jeho výměna      Kč      400
 
 
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

  - důstojníka                              Kč     2 000

  - kapitána                               Kč     3 000

e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu)
  náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený          Kč      400
 
f) Vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti               Kč      200