přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.39

Položka 39
 
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého
  plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě
  tohoto plavidla nebo zařízení                     Kč     2 000
 
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla               Kč     6 000
 
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna
  údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů       Kč      200
 
 
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla
  nebo změna údajů o malém plavidle do rejstříku malých
  plavidel a do lodních dokladů                     Kč      100
 
e) Zápis plavidla do plavebního rejstříku nebo jeho výmaz
  z plavebního rejstříku                         Kč      200

f) Zápis malého plavidla do rejstříku malých plavidel nebo
  jeho výmaz z rejstříku malých plavidel                 Kč      100
 
g) Schválení opravy nebo přestavby zasahující
  do konstrukce plavidla34)                        Kč     2 000
 
Předmětem poplatku není
Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.
 
Poznámka
Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.
 
34) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.