přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.38

Položka 37
 
a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce 
  plavidla, průkazu způsobilosti strojmistra nebo průkazu 
  k vedení plavidla pomocí radaru                    Kč      500

b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce 
  malého plavidla nebo vydání nebo rozšíření průkazu
  způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu 
  způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské 
  plavbě a pro příbřežní plavbu po moři                 Kč      500

c) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo
  vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů 
  k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu                 Kč      100

d) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického 
  zařízení na plavidle                          Kč     1 000

e) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní 
  dopravy pro cizí potřeby                        Kč     1 500

f) Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla 
  plavebním úřadem                            Kč      500

g) Vydání osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního 
  poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě
  nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravujícÍ
  mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí 
  právního řádu                             Kč     1 500

h) Prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti
  bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech
  o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy
  upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která
  je součástí právního řádu                       Kč      200

i) Vydání rozhodnutí o pověření k ověřování praktických 
  dovedností při vedení malého plavidla                 Kč     2 000

j) Vydání plavecké služební knížky                    Kč      300

k) Potvrzení plavební praxe v plavecké služební knížce          Kč      50