přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.33

Položka 32
 
a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31)           Kč    10 000
 
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31) nebo doplňku zbraně31)  Kč      150
 
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou             Kč      500
 
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně
  bez zkušební střelby a označení31)                   Kč      100
 
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně
  nebo střeliva do kategorie31)                     Kč      500
 
f) Vydání certifikátu o typové kontrole
  střeliva31)                              Kč    10 000
 
g) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů
  o homologaci střelné zbraně, o typové
  kontrole střeliva a vydání 
  rozhodnutí o potvrzení platnosti
  certifikátu o posouzení shody                          50 %
  pyrotechnického výrobku                        ze sazby poplatků podle
                                      písmen a), f) a g)

h) Kusové a opakované kusové ověřování
  historické střelné zbraně                       Kč      300

i) Ověřování historické střelné zbraně
  opatřené zkušební značkou31)                      Kč     1 000
 
31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.