přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.32

Položka 31
 
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice 
  na dobu určitou, nejdéle na 

  - týden                                Kč      300

  - měsíc                                Kč      800
 
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice
  na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy pro
  ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování,
  střelbu nebo ničení munice                       Kč     1 500
 
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení nebo výrobě
  řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny hlavní části
  jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení nebo výrobu
  řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně        Kč     1 000
 
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele
  o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu           Kč      100
 
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem            Kč      200
 
f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení 
  nebo nošení zbraně kategorie A                     Kč     1 000
 
g) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví,
  držení nebo nošení zbraně kategorie A-I                Kč      200
 
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení 
  nebo nošení zbraně kategorie B                     Kč      200
 
i) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní         Kč     1 500 
k) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro zajišťování kurzu
  v rámci programu střelecké přípravy                  Kč     1 000
 
Osvobození
Od správního poplatku podle písmen g) a h) jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou.
 
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.