přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.31

Položka 30
 
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu 
  za každou skupinu rozsahu oprávnění                  Kč      700
 
b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence 
  za každou skupinu rozsahu oprávnění                  Kč     1 500
 
c) Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani            Kč      300
 
d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu 
  za každou další skupinu rozsahu oprávnění               Kč      700
 
e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence 
  za každou další skupinu rozsahu oprávnění               Kč     1 500
 
f) Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu
  za každý druh muničního průkazu                    Kč      700
 
g) Přijetí žádosti o vydání muniční licence
  za každý druh muniční licence                     Kč     1 500
 
Osvobození
Od správních poplatků podle písmen a) a d) je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.
Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých spolků.
 
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.