přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.27

Položka 27
 
a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
 
  - typu vozidla nebo samostatného
   technického celku                          Kč     2 000

  - systému vozidla, konstrukční části
   vozidla nebo výbavy vozidla                     Kč     1 000

  - při hromadné přestavbě vozidel                    Kč      500

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii

  - vozidla nebo samostatného technického
   celku                                Kč     2 000

  - systému vozidla, konstrukční části
   vozidla nebo výbavy vozidla                     Kč     1 000

  - při hromadné přestavbě vozidel                    Kč      500

c) Schválení technické způsobilosti
  jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě
  dovezeného vozidla                           Kč     2 000

d) Schválení technické způsobilosti
  jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž
  bylo uděleno osvědčení o homologaci ES                 Kč     1 500

e) Schválení technické způsobilosti vozidla
  po přestavbě nebo schválení technické
  způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo
  dovezeného samostatného technického celku
  anebo za schválení užití vozidla k výcviku
  v autoškole                              Kč     1 000

f) Schválení technické způsobilosti vozidla
  po přestavbě spočívající v úpravě
  na alternativní palivo benzín - zkapalněný
  plyn nebo propan-butan                         Kč      500

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení
  technické způsobilosti podle písmen
  a) nebo b)                               Kč      50
                                      za každý list
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.
 
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.