přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.14

Položka 14
 
a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 

  - 30 dní                                Kč      200

  - 1 rok                                Kč      100

  - 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
   nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
   povolání nebo funkce                         Kč      50

  - 3 roky                                Kč      200

  - 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
   nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
   povolání nebo funkce                         Kč      100

  - 10 let                                Kč      500

  - 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
   nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
   povolání nebo funkce                         Kč      250

  - na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let              Kč     1 000

  - na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující
   rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují
   rybářství v rámci svého povolání nebo funkce             Kč      500

b)  Povolení výkonu rybářského práva                   Kč     2 000
 
Poznámka
Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.