přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.13

Položka 12
 
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do 
  registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý 
  pobyt na území České republiky                     Kč     3 000
 
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do 
  registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze 
  jeden má trvalý pobyt na území České republiky             Kč     2 000
 
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou 
  dobu nebo mimo úředně určenou místnost                 Kč     1 000
 
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
  manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu 
  do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem         Kč      500
 
Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmen c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.
 
Osvobození od poplatku
Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
 
2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.