přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.9

Položka 8
 
1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč     1 000

  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                             Kč      500

  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost  
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        Kč      500
 
2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let

  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč      500

  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                             Kč      250

  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
        podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        Kč      250
 
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let

  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč      500

  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                             Kč      250

  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        Kč      250

  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu
    obce s rozšířenou působností                    Kč      500
 
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč      300

  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                             Kč      200

  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        Kč      100

  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního
    úřadu obce s rozšířenou působností                 Kč      300
 
5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu
  bezprostředně po nabytí státního občanství České
  republiky

  a) osobám, které dosáhly věku 15 let                 Kč      200

  b) osobám mladším 15 let                       Kč      100
 
6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší
  15 let                                Kč      100
 
7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která
  dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České
  republiky                               Kč      200
 
8. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský
  průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
  zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro
  elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující
  neoprávněně provedené zápisy                     Kč      200
 
9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného
  osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím
  platnosti dosavadního občanského průkazu               Kč      200
 
10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu
  obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla
  v žádosti                               Kč      100
 
11. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství
  České republiky                            Kč      100
 
12. Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti            Kč      100
 
13. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky zletilé fyzické osobě                    Kč     2 000
 
14. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky nezletilé fyzické osobě                   Kč      500
 
15. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky azylantovi                         Kč      500
 
16. Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České
  republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním
  občanství České republiky                       Kč      500
 
17. Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro
  elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem
  obce s rozšířenou působností                     Kč      100
 
Osvobození
Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat.
 
 
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.
5. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.
 
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč.
 
Poznámka
Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.