přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.7

Položka 7
 
Přijetí žádosti o vydání
a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického
  povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)       Kč      100
 
b) rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle
  zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                       Kč     1 000
 
c) rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle zvláštních
  právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                       Kč      500
 
d) rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu
  zdravotnického povoláín podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických
  povolání9)                               Kč      500

e) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních
  právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                       Kč     1 000

f) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného
  v písmenech a) až e) podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických
  povolání9)                               Kč      500
 
9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.