přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.3

Položka 2
 
a) Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize,
  nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin
  ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí
  do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince
  1958 na konkrétní zápis                        Kč      50
 
b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku         Kč      20
                                  každý subjekt, do jehož zápisu
                                      se nahlíží
 
c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu                  Kč      50
                                   za osoby uvedené na jednom
                                    přihlašovacím lístku
 
d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrh nau
  zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území
  České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území
  České republiky a zákona o azylu za každou osobu            Kč      100
 
e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky       Kč      100
 
f) Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin
  nebo v druhopisech matričních knih vedených do
  31. prosince 1958                           Kč      200
                                  za každou i započatou hodinu
 
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.
 
Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.