přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 500/2004
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád § 111

§ 111
Exekuční příkaz
(1) Exekuční příkaz je usnesením, které kromě náležitostí uvedených v § 68 obsahuje
a) označení exekučního titulu, na jehož základě se vydává,
b) vymezení nepeněžité povinnosti, která má být splněna,
c) způsob, jakým bude exekuce provedena,
d) věci a práva, které mají být exekucí postiženy, a
e) další údaje, pokud je to potřebné k provedení exekuce.
(2) Exekuční příkaz se oznamuje povinnému a dalším osobám, kterým z exekučního příkazu vyplývají povinnosti nebo práva.
(3) Proti exekučnímu příkazu se nelze odvolat.