přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 179/2006
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) § 9

§ 9
Udělení autorizace
(1) O udělení autorizace rozhoduje autorizující orgán na základě písemné žádosti.
(2) Na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace.
(3) Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku podle zvláštního zákona7).
7) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.