přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 179/2006
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) § 5

§ 5
Profesní kvalifikace
(1) Seznam profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo s ohledem na potřeby trhu práce a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací.
(2) Profesní kvalifikace jsou vždy součástí úplné profesní kvalifikace, pokud je získání úplné profesní kvalifikace potvrzováno dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání podle § 4 odst. 2 písm. a). Profesní kvalifikace nemusí být součástí úplné profesní kvalifikace, pokud je úplné profesní kvalifikace dosahováno postupem podle § 4 odst. 2 písm. b). Členění úplných profesních kvalifikací na kvalifikace profesní zohledňuje ministerstvo při přípravě rámcových vzdělávacích programů podle zvláštního právního předpisu2).
(3) Profesní kvalifikace dosažená v systému dalšího vzdělávání se ověřuje za podmínek stanovených v § 17 až 20.
(4) Získání profesní kvalifikace se potvrzuje v systému dalšího vzdělávání osvědčením vydaným podle § 19.
2) Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb.