přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 47/2007
Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu § 6

§ 6
Zamítnutí žádosti, snížení nebo neposkytnutí platby
(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství12) platbu sníží nebo neposkytne.
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po lhůtě stanovené v § 3 odst. 4, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství13), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství13).
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 3 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství14) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %14),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %14),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %14).
12) Čl. 138 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
Čl. 50 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
13) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
14) Čl. 14 odst. 1 a 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.