přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 53/2009
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření § 5

§ 5
Podmínky poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby
Dotace na titul zlepšování druhové skladby se poskytne, jestliže
a) je žadatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby,
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zlepšování druhové skladby v příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,
c) v etáži, popřípadě v etážích ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a) a b), je po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) podíl melioračních a zpevňujících dřevin takový, aby zvolená porostní skupina náležela alespoň do třídy při zařazení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
d) etáž, popřípadě etáže ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a) a c), mají po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) průměrnou hodnotu zakmenění alespoň sedm v souladu s § 2 odst. 3 písm. b) na celé ploše zvolené porostní skupiny,
e) jsou v terénu viditelně označeny hranice zvolené porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a),
f) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a na porostních skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb. nebo zařazených do titulu zlepšování druhové skladby, a
g) žadatel má po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) plán nebo osnovu pro zvolenou porostní skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu.
11) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.